Strona głównaZdrowieKursy doszkalające dla pracowników medycznych - co to takiego?

Kursy doszkalające dla pracowników medycznych – co to takiego?

Kursy doszkalające są w dzisiejszych czasach powszechne i dostępne z różnych branży. Jednym z kursów tego typu jest ten dedykowany pracownikom medycznym. Jego nadrzędnym celem jest aktualizacja wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej oraz organizacji systemu ratownictwa. Poza tym kurs pogłębia także wiedzę kursantów na ten temat i dostosowuje ją do norm panujących w przepisach.

Jak wygląda taki kurs?

Kurs doskonalący dla ratownika jest intensywnym szkoleniem ze względu, że trwa zaledwie kilka dni. Najczęściej kurs tego typu trwa 6 dni, w trakcie których odbywają się wykłady i ćwiczenia praktyczne. W czasie zajęć praktycznych wykorzystywana jest nie tylko zdobyta wiedza, ale także sprzęt medyczny. 

Szkolenie kończy się  egzaminem teoretycznym i praktycznym. Po zaliczeniu obu części otrzymuje się wpis do karty doskonalenia zawodowego lub zaświadczenie o uczestnictwie. Kurs równoznaczny jest ze 120 punktami edukacyjnymi dla ratowników medycznych. Jednak musi to być kurs z akredytacją. Na zakończenie szkolenia otrzymuje się także certyfikat, potwierdzający nabycie określonych umiejętności i wiedzy.

Tematyka szkolenia

Kurs doskonalący ratowników medycznych ma na celu usystematyzowanie wiedzy z zakresu medycyny ratunkowej oraz czynności dotyczących udzielania pierwszej pomocy. W trakcie kursu trenowane są także umiejętności praktyczne. Tematyka kursu obejmuje takie elementy, jak nauka prawidłowej oceny stanu pacjenta i segregacja poszkodowanych w zdarzeniach masowych. Kursanci zdobywają wiedzę na temat podstawowych i zaawansowanych zabiegów reanimacyjnych, technik dostępu donaczyniowego oraz metod odbierania porodu. Poza tym, uczestnicy uczą się zabezpieczenia osoby po urazie, monitorowania układu krążenia i techniki podawania leków.

W trakcie kursu aktualizowana jest także wiedza dotycząca zasad współpracy z jednostkami współpracującymi z systemem ratownictwa medycznego, korzystania ze środków łączności i GPS oraz
organizacji systemu ratownictwa medycznego. Dodatkowo, kdrm zwraca uwagę na psychologiczne aspekty ratownictwa medycznego i kształtowanie poczucia odpowiedzialności, jakości i właściwej postawy etycznej. 

 

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne